Väljastusülevaatust tehakse juba toimetatud, korrigeeritud ja kujundatud tekstile, et kõrvaldada kujundamise käigus tekkivad paigutusapsakad.

See on teksti viimane ülevaatus PDF-failis enne trükki minekut. Kuna toimetamist ja korrektuuri tehakse ilma kujunduseta tekstifailis, siis võib kujundamise käigus tekkida kergesti vigu, mida enne ei olnud või polnud võimalik märgata. Näiteks vale või puuduv pildiallkiri (1. pilt), poolitatud ja eri ridadele sattunud arv (2. pilt) või arvu ühik (4. pilt), nimede või sõnade vale automaatpoolitus (3. pilt), sõnade liiga tihe või hõre paigutus (5. pilt) jms.

Pilt 1. Puuduv pildiallkiri


Pilt 2. Eri ridadele jaotunud arv
Pilt 3. Liitsõnade automaatpoolitus annab tihtilugu veidraid tulemusi
Pilt 4. Järgmisele reale sattunud arvu ühik
Pilt 5. Peaaegu olematuks kahanenud ja liiga laiaks veninud sõnavahed

Vahel võib juhtuda, et lõik või peatükk lõpeb üksiku silbiga uuel real või lausa uuel leheküljel (4. pilt) – siis on vaja teha mõni sundpoolitus või sõnastada tekst ümber nii, et sellist asja ei juhtuks.

Teinekord muudetakse või kirjutatakse pealkirju või esiletõste juurde veel pärast toimetamist ning mõni keeleapsakas on seetõttu sisse tulnud (nt tsitaatsõna on kursiivi panemata jäetud, 6. pilt) või on teksti lihtsalt kujunduskurat sisse pääsenud ja teksti mingil moel ära rikkunud (7. ja 8. pilt).

Pilt 6. Puuduv kursiiv pealkirjas
Pilt 7. Kujunduskuradi vingerpuss: veidrad kriipsukesed ja punktikesed sõna kohal

Pilt 8. Kujunduskuradi vingerpuss: topelttekst

Kõik säärased anomaaliad märgib ülevaataja ära ning jätab kujundajale kommentaari, et see vajalikud parandused ära teeks. Rohkemate vigade või tähtsama teksti korral saadetakse tekst pärast vigade parandust ülevaatajale tagasi, et olla veendunud, et kõik lõpuks parandatud saab.

Niisiis, väljastusülevaatuse käigus kogu teksti enam üle ei loeta ja stiili- ega sisuparandusi ei tehta.  Üle käiakse vaid poolituskohad ja vaadatakse kogu kujundust üldiselt.

Vaata ka keeletoimetatud teksti näidist ja korrigeeritud teksti näidist.