Korrektuuri näidis*

Pea iga teine minu poole pöörduja küsib, kui palju maksab minu korrektuuriteenus, teadmata, et tegelikult soovib ja vajab ta esialgu hoopis keeletoimetamist ja alles pärast seda korrektuuri. Neid teenuseid osutab tavaliselt üks ja sama inimene ning toimetamine ja korrektuur ongi teineteisega tugevasti seotud, seepärast on mõistetav, miks need tegevused inimeste jaoks tihti samatähenduslikud on. Aga teenusepakkujate jaoks on vahe ometi väga suur ja selge.

Kui keeletoimetamise käigus tegeldakse rohkem sisu ja lausetasandiga, ühtlustamise ja loogikaga, siis korrektuuri eesmärk on anda juba toimetatud tekstile viimane lihv ning parandada ära pisivead, mis varem märkamata on jäänud. Selles etapis ei süüvita enam teksti sisusse, vaid loetakse teksti tähthaaval, et avastada kogemata järjekorda vahetanud tähed, puuduvad või ülearused komad, valesti kirjutatud, puuduvad või ülearused jutumärgid, algustähevead, lauselõpumärgi vead, tühikuvead jmt pudi-padi.

Vahel võib juhtuda, et toimetades on kahe silma vahele jäänud ka mõni valesti kasutatud sõna (nt inglise keele mõjul on väga levinud nimetada suuri ja väikeseid asju kõrgeteks ja madalateks). Sel juhul tuleb viga muidugi korrektuuri etapis ära parandada, aga see peaks olema pigem erand kui reegel. Ja see on ka põhjus, miks toimetamata tekstile korrektuuri pole mõtet teha. See oleks nagu kruusatee aukude lappimine asfaldiga – raha on kulutatud ja tee oleks küll esialgu siledam, aga jääb ikkagi kõigest kruusateeks, mis pole ei ilus ega funktsionaalne.

Seetõttu tehakse korrektuuri tavaliselt vaid professionaalse keeletoimetaja toimetatud tekstile – tekstile, mis on n-ö korrektuurikõlbulik. Enamasti spetsiaalse hariduseta inimesed, ükskõik kui head nad oma emakeeles ka pole, korrektuurikõlbulikku teksti aga ei loo.

Kui siiski selgub, et autor on keeleliselt väga tugev ja suudab oma teksti ise piisavalt hästi kirjutada või on mingil põhjusel vaja (nt SEO-tekstid, nagu juuresoleval pildil), et lause- ja sõnatasandile ei sekkutaks, siis võib muidugi erandi teha ja korrigeerida ka kellegi teise toimetatud või lausa toimetamata teksti, ent siis jääb vastutus sisu selguse ja ladususe eest täielikult töö tellijale. Pigem on see erand, mitte reegel.


Pilt 1. Korrektuuri käigus parandatakse üldiselt vaid tärgitasandi pisivigu, mis toimetamise käigus kahe silma vahele on jäänud; sõnastust, lausestust ja stiili ei muudeta

Kui nüüd võrrelda siinset näidist toimetatud teksti näidisega, siis on ehk lihtsam mõista, milles kahe teenuse vahe seisneb. Arvestama peab aga, et tegelikult tekib korrektuuri käigus tavaliselt veelgi vähem parandusi. Kuid et üldiselt tehakse korrektuuri toimetamisega samasse faili, siis ei tuleks tavalise toimetus- ja korrektuuritöö näidisest nende erinevused välja. Siinne tekst on aga SEO-tekst, milles kliendi nõudmisel sõnastust puutuda ei tohtinud, seetõttu jääb siin toimetamise kiht nähtamatuks ja sobib korrektuuri näiteks väga hästi.

* Näites on kasutatud Põhjala Teetalu teksti. Kliendilt on nõusolek teksti kasutamiseks saadud.