EKI e-keelenõu – väga hea portaal, kust alustada. Üks sõnaotsing annab tulemusi paljudest Eesti Keele Instituudi (EKI) väljaannetest, nagu õigekeelsussõnaraamat (ÕS), seletav sõnaraamat (EKSS), võõrsõnade leksikon (VSL), etümoloogiasõnaraamat (ETY), ametniku soovitussõnastik (AMSS), keelenõuvakk, kohanimede andmebaas jmt.

EKI keelenõuanne – saab teha otsingut ka sõnaosa alusel. Tulemused EKI keelenõuannete arhiivist ja keelenõuvakast. Samuti sisaldab lingikogu EKI jm autoriteetseltele keeleteemalistele kirjutistele.

ESTERM – EKI mitmekeelne (eesti, inglise, prantsuse, saksa, soome) terminibaas,  mis sisaldab peamiselt Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktide termineid üle 50 valdkonnast (põllumajandus, rahandus, õigus, transport, meditsiin, keemia, bioloogia, avalik haldus jpm).

Eesti keele käsiraamat 2007 – üldharivad teadmised eesti kirjakeele grammatika ja sõnavara ehituse kohta (ortograafia (st õigekirjutus), morfoloogia (st sõnade vormiõpetus), sõnamoodustus, süntaks (st lauseõpetus) ja leksikoloogia (st sõnavaraõpetus))

Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsused ja muud seisukohavõtud

Eesti õigekeelsuskäsiraamat 2019

Euroopa Liidu terminoloogiabaas

Lühendite nimekiri