Paronüümid on sarnase kirjapildiga, kuid erineva tähendusega sõnad, mis sageli segi kipuvad minema ja mida pahatihti vales tähenduses kasutatakse. Püüan siin levinumate või oma töös sagedamini ette tulevate sarnassõnade segiminevad tähendused ja erisused väga lühidalt välja tuua. Pikemad selgitused leiad, kui klõpsad sõnalingil.

Vaata ka: Väike paronüümisõnastik ja Näpunäiteid paronüümide kasutamisel.

Enamik – suurem osa. Kui kahtled, siis tea, et enamikul juhtudest tuleks (üldkeeles) just seda sõna kasutada ;). Enamik inimesi on head.
Enamus – arvuline ülekaal (st saab loendada või protsente välja tuua). Filosoofiateaduskonnas on naisüliõpilaste enamus.

Jälgima – vaatama, silmas pidama. Jälgi, et sa vigu ei teeks.
Järgima – millegi järgi toimima. Kõik peavad seadust järgima.

Järel – taga, pärast. Suve järel tuleb sügis. Käib mu järel nagu vari.
Järele – taha(poole). Asusin järjekorda teiste järele. Läksin palga järele.
Järgikohaselt, põhjal, alusel. Toimib seaduse järgi. Orienteerub taevatähtede järgi.

Kostma – kuulda olema. Muusika kostab kaugele. Linnulaul kostis tuppa ära.
Kostuma – üles sulama, pehmenema (murdes). Varakevadine soo kostub. Kostuval jääl käia on ohtlik.

Käitama – käia laskma, käigus hoidma, kasutama; kääritama. Enne sõitma hakkamist käitage mootorit mõni minut, kuni see soojeneb. Punast veini tuleb käitada temperatuurivahemikus 20–30 °C.
Käitlema – (millegagi) ümber käima, kohtlema. Jäätmete käitlemist õpitakse juba lasteaias.
Käsitama – aru saama, mõistma, tõlgendama; tarvitama, rakendama. Sa käsitad mu sõnu valesti. Õpitud teadmisi tuleb ka käsitada osata.
Käsitlema – mingi teemaga tegelema, arutama, kõne alla võtma; keemiliselt mõjutama, töötlema. Tänases tunnis käsitleme usuküsimusi. Korrosioonitõrjevahendiga käsitletud pinnad ei hakka nii kiiresti roostetama. 
Käsitsema – käte abil kasutama. Kõiki tööriistu tuleb õigesti käsitseda.

Laadima > laen. Tulemuseks on laeng, laetud olek. Püssi ja akut laetakse.
Laadima > laadin. Tulemuseks on laadung, last. Faile laaditakse alla/üles, vaguneid ja laevu laaditakse.

Mahutavus – maht, mahutamisvõime. Paak mahutavusega 800 liitrit. Suure mahutavusega ladu.
Mahtuvus – võime salvestada elektrilaengut. Akul, kondensaatoril on mahtuvus. Aku mahtuvus on 700 mAh.

Muutus – muutumine, muutumise tulemus. Lapse sünd tõi kaasa suure elumuutuse. Suurte muutuste aeg.
Muudatus – muutmine, muutmise tulemus. Lapse sünni tõttu tuleb teha suuri muudatusi. Tegime reeglites väikese muudatuse.

Nakkama – külge hakkama, haigusetekitajate kaudu teistele organismidele edasi v. üle kanduma. Omikrontüvi on kõige nakkavam. Aids ei nakka õhu kaudu.
Nakkuma – külge kinni jääma, kokku jääma. Viirus nakkub inimeselt inimesele. Värv nakkub seinaga.  Kuivanud siirup on väga nakkuv.
Nakatama – haigustekitajaid edasi andma, nakkust põhjustama. Ta nakatas mind koroonaga/gripiga/tuulerõugetega.
Nakatuma – nakkust, infektsiooni saama. Ma nakatusin koroonasse/grippi/tuulerõugetesse.

Osundama (mida?) – tsiteerima. Taavi on meister Vana-Kreeka klassikute osundaja.
Osutama – (välja) näitama, viitama, ilmutama, avaldama. Amet osutas mitmele puudujäägile.

Residentsus – residendiks (st esindajaks) oleks. E-residentsuse saamiseks tuleb esitada taotlus.
Resistentsus – vastupidavus, vastupidavusvõime haigustele või ravimi toimele. Ma olen sellele ravimile resistentne (st ravim ei mõju mulle nii, nagu ette on nähtud). 

Turundama – turundusega ehk turuteadusega tegelema (hõlmab turu-uurimist, müügikorraldust, turustamist, reklaami jmt). Ettevõte otsib turundusjuhti. Kulutame turunduse peale hiigelsummasid.
Turustama – turustamise ehk müügiga tegelema. Võrkturustus ei ole püramiidskeem. Piima turustatakse nii kile- kui ka tetrapakendis.

Täitumus – täitunud olek. Tallinna–Narva rong ei sõida vähese täitumuse tõttu. (St kuna rong ei täitunud piisavalt).
Täituvus – täitumisvõime, võime täituda. Lennukite väike täituvus ei luba tihedamat sõidugraafikut. (St lennukitesse pole võimalik rohkem reisijaid paigutada.)

Vahel – mõnikord. Vahel harva sadas vihma. Vahel tuleb süda lihtsalt kõvaks teha. Vahel olen bussist maha ka jäänud.
Vahest – ehk, võib-olla. Lähme proovime, vahest meil siiski õnnestub. Vahest hakkame nüüd minema. Vahest aitab juba!

Õigesti – õigel moel, veatult. Ta toimis õigesti. Kõik ülesanded olid õigesti lahendatud.
Õieti õigupoolest, tõtt-öelda, tegelikult. Ma õieti ei tunnegi teda. Ega ma õieti lootnudki.