Siia kogun infokillukesi, mis ei ole Internetist kergesti (või üldse) leitavad.

Diameetrimärgi ehk läbimõõdumärgi (Ø) ja arvu vahele pannakse tühik.
Lihvketta mõõdud: Ø 108 × Ø 23 × 3,2. (Allikas: EKI e-keelenõu e-kiri)

Adapter, adapteri, adapterit.

Arveldusarve > arvelduskonto, lühendatult ak.

Kasutegur on suur või väike, mitte kõrge ega madal. (Allikas: EKI keelenõuande telefon)

Lahti ühendama > (vooluvõrgust) eemaldama, välja lülitama, ühendust lahutama, katkestama vmt.

Majanumbrit täpsustav täht on väiketäht ning see kirjutatakse majanumbriga kokku.
Majanumbri ja korterinumbri vahel on mõttekriips (–), mitte sidekriips (-).
Pargi 1a–23; Sillajõe 17c–4.

Näol on tegemist/tegu > on.
Hundi näol on tegemist eesti rahvusloomaga. > Hunt on eesti rahvusloom.

Oht (threat, danger, hazard) – vahetu ja (peaaegu) kindlalt juhtuv sündmus, mis võib põhjustada kahju.
Kui pistad vardad pistikupessa, on oht saada elektrilöök (on elektrilöögioht). Inimesed tuleb evakueerida, kuna ilmateenistus teatas tsunamiohust. Liiklus on ohtlik (kui saad autolt löögi, võid surma saada).
Risk (risk) – tõenäosus, et üks sündmus/tegevus vms käivitab teise (aga ei pruugi); riski suurus on tunnetuslikult mõõdetav (suur/keskmine/väike).
Suitsetamine on suur terviserisk. Kõrvaklappide kasutamine liikluses on riskantne, kuna tõenäosus/risk sattuda raskete tagajärgedega õnnetusse on suur.

ON/OFF nupp > sisse-väljalüliti, toitelüliti või lihtsalt lüliti.

Peale või pärast. Nii peale kui ka pärast kasutamine ajatähenduses on kirjakeeles sobilik. (Peale koosolekut ~ pärast koosolekut.) Ühemõttelisuse säilitamiseks, eriti ametlikes tekstides, on vajalik siiski eristada välistamistähendust ja ajalise järgnevuse tähendust.
Peale Silvia on pärijateks ... vrd Pärast Silviat on pärijateks ...

Siseriiklik > riigisisene

Süütama, süüdata, süüdanud

Tüütama, tüüdata, tüüdanud

Võimalusel > võimaluse korral.
Võimalusel pöörduge tehniku poole. > Võimaluse korral pöörduge tehniku poole.

Ettevõtetel on registrikood, lühendatult rg-kood (mitte reg. kood, reg-kood ega reg-nr).
Osavõtjatel on registreerimisnumber, lühendatult reg-nr (mitte reg. nr või reg nr).