(?) tähistab n-ö kinnitamata teavet, millest võib olla abi, kuid millesse (õigekiri, sisuline asjakohasus jne) tasub suhtuda kriitiliselt.

ERINEVAD TEEMAD

Termeki – hulk mitteautoriteetseid terminibaase väga erinevatel teemadel alates rakubioloogia ja filosoofiaga ning lõpetades kokanduse ja koomiksitega.
Keeleveeb – suur hulk eriala- ja keeleterminite kogusid ja sõnastikke ning viiteid kasulikele allikatele. Andmekogu uuendamine lõpetati 2010. a.
Eesti standardid (eesti ja inglise keeles)
EKI isikunimeandmebaas – problemaatilisemate perekonnanimede käändevormid.
Maailma keelte koodid ja lühendid. Eesti keele lühend on et (vahel on kasutatud ka ee).
Eestis registreeritud ettevõtted ja kaubamärgid.
Farlexi mitmekeelne üld-, meditsiini-, õigus- ja rahandussõnastik, tesaurus, akronüümid, idioomid, entsüklopeedia, inglise keele grammatika, Vikipeedia ja tasuta raamatukogu (15 keelt).
Eesti keele tesaurus – sünonüümid ja antonüümid
Eesti keele poolitaja
Eesti Wordnet – sõnadevahelised suhted (sünonüümid (e teisendsõnad), antonüümid (e vastandsõnad), hüperonüümid (e ülemmõisted), hüponüümid (e alammõisted), homonüümid (e sama kujuga, kuid eri tähendusega sõnad), meronüümid (tervik osa suhtes), holonüümid (osa terviku suhtes), põhjus- ja rollisuhted ning tuletussuhted).

GEOGRAAFIA

EKI Eesti ja välismaa kohanimede andmebaas
EKI Kohanimevalimik – hääldused, käändevormid
Riikide pealinnad ja ISO koodid – kahe- ja kolmetähelised koodid ning numbrikoodid. Eesti koodid on EE, EST ja 233.

LOODUS

Linnud
Eesti lindude nimestik (eesti ja inglise keeles)
Maailma lindude nimestik (ladina, eesti ja inglise keeles)
Loomad
Eestikeelsete loomanimetuste andmebaas (inglise, eesti, saksa ja ladina keeles)
Eestikeelsete imetajanimetuste andmebaas
(ladina, inglise ja eesti keeles + levila ja selgitused)
(?) Koeratõud, terjerid
Taimed
Eestikeelsete taimenimede andmebaas, sh taimenimetuste õigekiri jms (eesti ja ladina keeles)

TEADUS ja TEHNIKA

Abiks tehnikateksti koostajale/tõlkijale
Autosõnastik (eesti, inglise, saksa, soome, vene keel)
Mootorite ja masinate terminid seletustega (inglise keeles)
Biokeemia sõnastik (inglise ja eesti keeles)
Geneetikaleksikon (eesti, inglise)
Suuruste ja ühikute tähistest elektrotehnikas

Infotehnoloogia
Andmekaitse ja infoturbe leksikon AKIT (eesti ja inglise keeles)
Standardipõhine tarkvaratehnika sõnastik STATS
(eesti ja inglise keeles)
EKI IT terministandardi sõnastik
Microsoft Language Portal – Microsofti (ja üleüldse IT-) terminoloogia
Närvivõrkude ja masinõppesõnastik
H. Vallaste Info- ja sidetehnoloogia terminite seletav sõnaraamat (inglise-eesti)

Tööstus
Tekstiilkiudude sõnastik ja lühendid (eesti, inglise, soome, rootsi, saksa keeles)
Tekstiilkiudude liigitus

MAJANDUS ja POLIITIKA

Euroopa Liidu terminoloogiabaas IATE (kõik EL-i keeled)
Euroopa Liidu institutsioonide akronüümid ja lahtikirjutused (inglise, eesti (ja saksa keeles), lk 24–53)
Eesti Panga pangandussõnastik
(eesti-inglise)
Riikide elanikud ja rahaühikud
(?) Raamatupidamisterminite seletav sõnastik